Navrhneme individuální projekt podle vašich představ

Individuální řešení projektové dokumentace od prvotního architektonického návrhu až po závěrečné zpracování dokumentace v požadovaném rozsahu nabízí náročným klientům možnost maximální kontroly každého detailu jejich budoucího bydlení.
Pokud vlastníte nebo máte vybraný pozemek pro stavbu, ale zatím si nejste jisti jeho ztvárněním, oslovte nás. Rádi vám připravíme návrh tvarového řešení s umístěním na pozemku přímo podle vašich představ.
Prohlédněte si naše realizované individuální projekty.
CHCI SE PODÍVAT

Jak bude vypadat návrh vašeho budoucího domu?

Návrh doporučujeme doplnit o 3D vizualizace exteriéru, které mohou být umístěny přímo na budoucím pozemku. Získáte tak lepší představu nejenom o domě, ale také o jeho začlenění do okolního prostředí a zástavby. Součástí návrhu je také technická část, ve které řešíme technické vybavení domu počínaje způsobem vytápění, chlazení, větrání až po přesné rozmístění zásuvek v každé místnosti.
Od počátku jsou vám naši architekti a projektanti plně k dispozici. Průběžně vám posílají návrhy k odsouhlasení, vy je připomínkujete a v případě nevyhovujícího řešení vracíte zpět k přepracování. Tak eliminujeme většinu nepřesností a vyhneme mnoha starostem při budoucí stavbě.

Zastoupíme vás ve stavebním řízení

Po zpracování projektové dokumentace nastává mnohdy časově i psychicky velice náročný proces získání stavebního povolení nebo souhlasu se stavbou. Mohlo by se zdát, že pouze oslovíte stavební úřad a ten následně vydá povolení. Bohužel tomu tak není.

Co předchází podání žádosti na stavební úřad?

  • Získání stanovisek všech dotčených orgánů (městský/obecní úřad, životní prostředí, krajská hygienická stanice, archeologie, mnohdy také ministerstvo obrany a další).
  • Souhlasná stanoviska majitelů a provozovatelů síti technické infrastruktury.
  • Souhlas s připojením na dopravní infrastrukturu (příslušný silniční správní úřad).
  • Souhlas s činností v ochranných pásmech (zdroje podzemní vody, přivaděče, správce povodí, pokud se pozemek nachází v blízkosti řek).
  • Souhlas s odnětím pozemku (či jeho části) ze zemědělského půdního fondu (ZPF).
  • Souhlas majitelů nemovitostí, kteří mají se stavebním pozemkem společnou hranici.
Pokud si chcete ušetřit čas a starosti s běháním po úřadech, zařídíme celý proces za vás. Průběžně jste informování o průběhu řízení a na závěr obdržíte ověřené paré projektové dokumentace včetně štítku STAVBA POVOLENA.