Upravit stránku

Jak vše probíhá ?

Pokud vlastníte nebo máte vybraný pozemek pro budoucí stavbu, ale zatím si nejste jisti jeho ztvrárněním, oslovíte nás a naši architekti se pokusí vytvořit návrh tvarového řešení s umístěním na pozemku přímo podle Vašich představ. Tento návrh je možné doplnit o 3D vizualizace exteriéru, které mohou být navíc umístěny přímo na budoucím pozemku. Získáváte tak lepší představu nejenom o domě, ale také o jeho začlenění do okolního prostředí a zástavby. Po zpracování architektonického řešení následuje část technická , ve které se řeší technické vybavení domu počínaje způsobem vytápění, chlazení, větrání až po přesné rozmístění zásuvek v každé místnosti.

Od počátku jsou Vám naši architekti a projektanti plně k dispozici, průběžně Vám posílají návrhy k odsouhlasení, Vy je připomínkujete a v případě nevyhovujícího řešení vracíte zpět k přepracování.

Tímto postupem lze eliminovat většinu nepřesností, nejasností a ušetřit si mnoho starostí  při budoucí stavbě. Navíc získáváte originální dům, který se stává Vaší součástí od prvního návrhu.

Zaujala Vás naše nabídka individuálních projektů, máte další dotazy postupu prací nebo k cenám souvisejících služeb ?

Zastupování ve stavebním řízení

Po zpracováním projektové dokumentace nastává mnohdy časově i psychicky velice náročný proces získání stavebního povolení nebo souhlasu se stavbou. Mohlo by se zdát, že pouze oslovíte stavební úřad a ten následně vydá povolení. Bohužel tomu tak není.

Co předchází podání žádosti na stavební úřad?

  • Získání stanovisek všech dotčených orgánů (městský/obecní úřad, životní prostředí, krajská hygienická stanice, archeologie, mnohdy také ministerstvo obrany a další...)
  • Souhlasná stanoviska majitelů a provozovatelů síti tech. infrastruktury
  • Souhlas s připojením na dopravní infrastrukturu (příslušný silniční správní úřad)
  • Souhlas s činností v ochraných pásmech (zdroje podzemní vody, přivaděče, správce povodí, pokud se pozemek nachází v blízkosti řek...)
  • Souhlas s odnětím pozemku (nebo jeho části) ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
  • Souhlas všech majitelů nemovitostí, kteří mají se stavebním pozemkem společnou hranici

Pokud si chcete ušetřit čas a starosti s běháním po úřadech, můžeme celý proces zařídit za Vás ! Průběžně jste informování o průběhu řízení a na závěr obdržíte ověřené paré projektové dokumentace včetně štítku "stavba povolena".

Nevíte si rady s postupem vyřizování příslušných povolení, máte další dotazy? Obraťte se na nás