Od nás máte základovou desku za skvělou cenu!

Pokud máte rovinatý pozemek a zvolíte výstavbu domu na klíč, máte základovou desku za skvělou cenu! Při svažitém pozemku platíte pouze náklady nad rámec specifikace základové desky.

Specifikace základové desky

 • Skrývka ornice a uložení zeminy na pozemku
 • Výkopové práce nepažených základových pasů, těžitelnost zeminy do F3
 • Zemnící pásek
 • Instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • Základové pasy C12/15, do šíře 500 mm, únosnost základové spáry 150- 170 kPa
 • 1 řada nadzákladového bednění pro zděný dům, šíře 300 mm, nezámrzná hloubka.
 • 1 řada nadzákladového bednění pro dřevostavbu, šíře 250 mm, nezámrzná hloubka.
 • Hutněný štěrkový zásyp frakce 0/63
 • Protiradonové odvětrání základové spáry
 • Výztuž základové desky KARI 6x 150x 150
 • Beton základové desky C16/20
 • Kompletní výška základové desky je do max. 40 cm na terén
 • Podmínkou je přístup autodomíchávače k základové desce
Základová deska zdarma Horní Jirčany
Základová deska zdarma Strančice