Typové projekty rodinných domů

Líbí se vám dispoziční návrh některého z domu z naší nabídky? Hledáte rychlé a cenově příznivé projektové řešení Vašeho budoucího domu? Pokud ano, projekty bungalovů a patrových domů pro vás budou ty nejvhodnější.
Stačí si vybrat dům z našeho katalogu a my dodáme kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu daném vyhláškou č.405/2017 Sb. o dokumentaci staveb. Vyhotovení typového projektu nám zabere přibližně 4-6 týdnů a je zcela nezávislé na dodávce domu na klíč.

Obsah dokumentace pro ohlášení stavby

 • Průvodní a souhrná technická zpráva
 • Situační výkresy (osazení domu na pozemek)! *
 • Architektonicko-stavební řešení (základy, půdorys, střechy, řez, pohledy)
 • Stavebně konstrukční řešení (statika) **
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Technika prostředí staveb (vytápění, vodovod a kanalizace, elektroinstalace) ***
* Řešeno umístění domu, odstup od sousedních objektů a pozemků, způsob napojení na sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro, plyn) a schéma připojení na komunikaci (neobsahuje dopravní řešení), orientační řešení likvidace dešťových vod (neobsahuje hydrogeologické posouzení vsaku), zpěvněných ploch a oplocení.
** Neobsahuje statické řešení vazníkového krovu. Statické posouzení a návrh zajistí dodavatel zastřešení, případně naše středisko Enerdomy na výrobu střešních konstrukcí.
*** Typový projekt obsahuje teplovodní podlahové vytápění napojené na tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA.

Změny v typové dokumentaci

Rozumíme skutečnosti, že typové řešení ne vždy dokáže přesně vystihnout Vaše požadavky na budoucí bydlení. Proto se snažíme klientům nabídnout úpravy v typových projektech. Může se jednat například o drobné dispoziční změny (posuny příček, oken, dveří...), nebo posun zařizovacích předmětů (umyvadla, WC, vany...) Případné navýšení ceny je vždy závislé na rozsahu a typu změn.
Pokud si z naší stávající nabídky nevyberete, naši projektoví manažeři Vám pomohou vytvořit individuální projekt
Máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku typových řešení s promítnutím změn, nebo projektu osazení domu na pozemek ?
Neváhejte se na nás obrátit.

Doplňkové služby

S procesem povolení stavby i následným užíváním souvisí nutné dokumenty. Našim klientům se snažíme vždy nabídnout maximální možný servis a ušetřit jim starosti se sháněním dalších firem, které pro ně příslušné dokumenty zajistí. Máme několik osvědčených partnerů z různých oborů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme.
 • Průkaz eneregetické náročnosti budovy (PENB)
 • Stanovení radonového indexu pozemku
 • Podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • Geodetické práce (zaměření pozemku, zaměření stavby, výškopis a polohopis)
 • Měření objemové aktivity radonu ve stavbách
 • Dopravně inženýrské opatření
 • Přípojky vodovodu, kanalizace, plynu

Zastupování ve stavebním řízení

Po zpracování projektové dokumentace nastává mnohdy časově i psychicky velice náročný proces získání stavebního povolení nebo souhlasu se stavbou. Mohlo by se zdát, že pouze oslovíte stavební úřad a ten následně vydá povolení. Bohužel tomu tak není.
Co předchází podání žádosti na stavební úřad?
 • Získání stanovisek všech dotčených orgánů (městský/obecní úřad, životní prostředí, krajská hygienická stanice, archeologie, mnohdy také ministerstvo obrany a další.)
 • Souhlasná stanoviska majitelů a provozovatelů sítí tech. infrastruktury
 • Souhlas s připojením na dopravní infrastrukturu (příslušný silniční správní úřad)
 • Souhlas s činností v ochraných pásmech (zdroje podzemní vody, přivaděče, správce povodí, pokud se pozemek nachází v blízkosti řek...)
 • Souhlas s odnětím pozemku (nebo jeho částí) ze zěmědělského půdního fondu (ZPF)
 • Souhlas všech majitelů nemovitostí, které mají se stavebním pozemekem společnou hranici
Pokud si chcete ušetřit čas a starosti s běháním po úřadech, můžeme celý proces zařídit za Vás! Průběžně jste informování o průběhu řízení a na závěr obdržíte ověřené paré projektové dokumentace včetně štítku "stavba povolena".
Nevíte si rady s postupem vyřizování příslušných povolení, máte další dotazy ? Obraťte se na nás.